Europeiska antibiotikadagen den 18 november - antibiotikaresistens ett hot mot folkhälsan

Idag den 18 november hålls för fjärde året i rad den Europeiska antibiotikadagen. Ett initiativ med syfte att i hela EU uppmärksamma den allvarliga utvecklingen mot allt fler antibiotikaresistenta bakterier.

Världshälsoorganisationen (WHO) klassar förekomsten av antibiotikaresistens som ett av våra största globala folkhälsoproblem, och de resistenta bakterierna ökar med en oroväckande hastighet.

Antibiotika behövs för att behandla allvarliga bakterieinfektioner. Men dilemmat är att användningen i sig med tiden leder till att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika.

För att minimera riskerna med denna utveckling, ska vi bara använda antibiotika när de verkligen gör nytta!

Läget i Halland

I den nationella patientsäkerhetssatsningen finns mål för minskad förskrivning av antibiotika. Det första årets arbete har nyligen utvärderats. Halland nådde inte målet att skriva ut 3,3 % färre recept under tiden oktober 2010 – september 2011. Men under den andra delen av perioden började förskrivningen dock gå ner.

Dialog med vårdgivare

Under det kommande året satsar Region Halland genom Strama-gruppen på ökad dialog med och information om förskrivningen till vården. Alla vårdvalsenheter i Halland har fått uppdraget att belysa problematiken och starta en dialog om den egna enhetens förskrivning av antibiotika och vad det finns för alternativ. Två allmänläkare, Johan Bergström och Elisabeth Elbel, har ett särskilt uppdrag att vara ett stöd i detta arbete för ökad patientsäkerhet och kommer framöver att besöka vårdenheterna regelbundet.

Sjukhusens förskrivning av antibiotika kommer också följas och diskuteras med verksamheterna via Läkemedelsenheten och infektionsklinikens läkare, Helena Hallgren och Maria Löfgren.

Stramas Verktygslåda

Region Halland har gjort ett informationspaket som vi kallar Stramas Verktygslåda. Den innehåller information att dela ut till våra patienter om fem vanliga infektioner, som oftast inte behöver behandlas med antibiotika, där ingår också det utbildningsmaterial som ges till föräldrarna på BVC vid besöket med barnet vid ett års ålder samt blanketten om fritt återbesök då antibiotika inte skrivits ut. Verktygslådan innehåller också rekommendationer till vården. Materialet finns på Strama Hallands webbplats

Riksdagen uppmärksammar Europeiska antibiotikadagen med en broschyr

Riksdagens utredningstjänst publicerade idag broschyren ”Antibiotikaresistens och hotet mot folkhälsan”, som sammanfattar det mångfacetterade problemet. I broschyren finns svar på grundläggande frågor som hur antibiotika används och hur resistens sprids.

Broschyren går att läsa på Riksdagens webbplats om forskning och framtid.

Ny rapport från Smittskyddsinstitutet om konsekvenserna av ESBLCarba

Bakterier som är resistenta mot den idag mest avancerade antibiotikagruppen, karbapenemer, sprids snabbt i världen. Inför Europeiska antibiotikadagen publicerar Smittskyddsinstitutet en konsekvensanalys av detta allvarliga problem.

ESBLCarba är ett samlingsnamn för enzymer som tarmbakterier kan bära på. Enzymerna bryter ned den brett verkande antibiotikagruppen karbapenemer. Situationen förvärras ytterligare av att bakterier med ESBLCarba ofta bär på resistens mot även andra antibiotika-grupper. Då finns det få eller inga antibiotika kvar som hjälper mot dessa multiresistenta bakterier.

Karbapenemresistenta bakterier finns nu i de flesta länder i Europa där de orsakar dödsfall och försvårar avancerad sjukvård.

Rapporten finns att läsa på SMI:s webbplats

Kontakt:
Mats Erntell, smittskyddsläkare
mats.erntell@regionhalland.se
tel: 035-13 16 13