Fokuserade mål 2012 för Hallands sjukhus Halmstad

Vid årets sista sammanträde fastställde Driftnämnden Halmstad inriktningar och mål 2012 för Hallands sjukhus Halmstad.

De viktigaste utmaningarna för Hallands sjukhus Halmstad nästa år är att komma tillrätta med obalansen i ekonomin. Det kommer att kräva ytterligare samordning och systematisk produktionsplanering inom hela Hallands sjukhus.

– Medarbetarna vid Hallands sjukhus Halmstad har under året gjort en gott arbete, som visar att det finns stora möjligheter att nå de mål som nu sätts upp för 2012, säger Mikaela Waltersson, ordförande i Driftnämnden Halmstad, som sammanträdde den 7 december.

Ett viktigt mål är en fortsatt hög nivå på tillgängligheten för besök och behandlingar. De senaste siffrorna från oktober visar att 87,3 procent av patienterna får tid för nybesök inom 60 dagar och 88,8 procent av patienterna får tid för behandling inom 60 dagar.

– Hallands sjukhus Halmstad har under hela året haft den högsta tillgängligheten i landet. Trenden är fortsatt uppåtgående, vilket bådar gott inför nästa års målsättning, säger Mikaela Waltersson.

Ett annat mål för sjukhuset är att förbättra den patientupplevda kvaliteten genom att arbeta med olika åtgärder för att öka patienternas inflytande i vården. Ett led i detta är även att kommunicera sjukhusets medicinska resultat och skapa forum för dialog med olika patientgrupper, vilket även är en del i hälso- och sjukvårdsuppdraget 2012.

– Nyligen kom färsk statistik från Socialstyrelsen i form av öppna jämförelser, som visar att Hallands sjukhus Halmstad ligger i topp nationellt inom flera områden inom specialistsjukvården. Det ska vi ta vara på och utveckla ännu mer, säger Mikaela Waltersson.

Hallands sjukhus Halmstad har även mål för att erbjuda sina medarbetare en god arbetsmiljö och att minska verksamhetens miljöpåverkan.

Från och med 1 januari 2012 införs en ny organisation för hela Hallands sjukhus, som ska underlätta samverkan och samordning inom organisationen och mellan de olika utbudspunkterna.

– Den absolut viktigaste framgångsfaktorn för att skapa en långsiktigt stabil ekonomi är att öka fokus ännu mer på processutveckling och produktionssamordning inom hela Hallands sjukhus. Den här processen kommer att snabbas upp när Hallands sjukhus vid årsskiftet inför en ny organisation som ska öka samordningen inom vården ytterligare, säger Mikaela Waltersson.

När det gäller ekonomin visar Hallands sjukhus Halmstad efter oktober månad ett underskott på minus 49 miljoner kronor. Prognosen för helåret är minus 56 miljoner kronor.

Driftnämnden Halmstad är en politisk nämnd som ansvarar för Hallands sjukhus Halmstad, som har verksamhet i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. I organisationen ingår även FoUU-verksamheten för hälso- och sjukvården i hela Region Halland.

Mer information:
Mikaela Waltersson, ordförande Driftnämnden Halmstad, tfn 070-325 42 15