Hallands sjukhus Halmstad polisanmäler en medarbetare för dataintrång

En medarbetare vid Hallands sjukhus Halmstad har polisanmälts, misstänkt för dataintrång. Medarbetaren är avstängd från sin arbetsplats under utredningen.

Det var i samband med en inventering av IT-systemen som man upptäckte okända programapplikationer och klientinstallationer på datorer vid Hallands sjukhus Halmstad. Även en server som var ansluten till Internet påträffades.

Den misstänkte medarbetaren är tekniskt kunnig och väl förtrogen med regionens IT-policy och har enligt arbetsgivaren brustit i omdöme och brutit mot det regelverk som finns på flera olika punkter. Därför har Hallands sjukhus Halmstad valt att polisanmäla medarbetaren för dataintrång. Medarbetaren stängdes av från sin arbetsplats och fråntogs sina behörigheter till IT-systemet när detta uppdagades i slutet av förra veckan.

Vid frågor, kontakta kommunikationschef Marianne Kondrup, telefon: 0340-48 17 80 eller 070-337 17 80.