Halländsk forskning lyfts fram i British Medical Journal

Nu presenteras de första resultaten av den så kallade avnavlingsstudien i Halland i den prestigefulla tidskriften British Medical Journal, BMJ. Studien leds av Ola Andersson, överläkare vid Hallands sjukhus Halmstad.

Under tiden barnet ligger inne i livmodern befinner sig ungefär en tredjedel av dess blod i navelsträngen och i moderkakan. Om man vid födseln klämmer av direkt så stannar blodet där. Om man väntar tre minuter går större delen tillbaka till barnet och stannar där. Det handlar ungefär om en deciliter blod, vilket motsvarar ca 2 liter för en vuxen människa.

Syftet med studien har varit att på ett systematiskt sätt undersöka om avstängning av navelsträngens blodflöde vid förlossning, så kallad avnavling, påverkar barnets järnförråd och blodvärde under det första levnadsåret.

– I den aktuella artikeln visar vi att de sent avnavlade barnen vid fyra månaders ålder har bättre förråd av järn i kroppen, och mindre risk för järnbrist, utan att vi kunde hitta några tecken på att det skulle innebära några biverkningar i form av till exempel gulsot eller andningsbesvär dagarna efter födelsen, vilket brukar framföras som skäl för tidig avnavling, säger Ola Andersson.

– I utvecklingsländer är blodbrist och järnbrist vanligt hos små barn och där har studier visat att barn som avnavlas tidigare kan ha lägre järnförråd. Men fram till nu har man inte känt till om det har betydelse i västvärlden eller om det påverkar barns hälsa under det första levnadsåret, fortsätter han.

När Ola Andersson inledde sin studie 2007 använde cirka två tredjedelar av alla svenska förlossningskliniker tidig avnavling, men under tiden som studien har pågått har medvetandet höjts om tidpunkten för avnavling kan ha betydelse för barnens hälsa under uppväxtåren.

– Som neonatolog vet jag av erfarenhet att till synes små insatser runt barnets födelse kan ha betydelse dess uppväxt och vuxna liv. Därför var det självklart att även tidig respektive sen avnavling kan ha det. Nu använder de flesta förlossningskliniker sen avnavling, säger Ola Andersson.

Ola Anderssons forskning är knuten till Uppsala Akademiska Sjukhus och Umeå universitet. Projekten har möjliggjorts av medel från Landstinget Hallands vetenskapliga råd och Hallands sjukhus Halmstad. Nu gläds han åt att den första artikeln om studien publicerats i British Medical Journal.

– Att få en artikel publicerad i British Medical Journal är inte lätt, det är en tidning med hög prestige. För oss som jobbar i detta projekt ser vi det som en att den forskning vi håller på med är viktig och intressant. Den har involverat mer än hundra medarbetare inom sjukvården i Halland och bygger på att 400 barn och deras 800 föräldrar ställt upp med tid och entusiasm. Det är tack vare alla dessa människor vi nu kanske kan hjälpa förlossningsläkare och barnmorskor runt i världen att ha lite mer kunskap kring vad som händer barnet när de föds, säger Ola Andersson.

För mer information:
Ola Andersson, forskningsansvarig Avnavlingsstudien, barnläkare och neonatolog, Hallands sjukhus Halmstad, tfn 035- 13 40 93