Hallandstrafikens VD lämnar sin post

Den 1 januari 2012 träder en ny lag i kraft, som innebär att aktiebolag inte längre får ansvara för strategisk planering av kollektivtrafik. Detta ansvar ska istället ligga hos landsting, regioner eller kommuner, som då bildar en kollektivtrafikmyndighet. I Halland har samtliga kommuner enats om att Region Halland ska vara länets kollektivtrafikmyndighet.

Hallandstrafiken AB har därmed fått en ny roll och även VD-rollen har förändrats. Huvudmannaskapet och strategiskt ansvar som kollektivtrafikmyndighet ligger numera inte på bolaget. Därför har styrelsen för Hallandstrafiken och VD Rolf Persson idag enats om att gå skilda vägar.  

- Hallandstrafiken är ett mycket välskött bolag som nu har fått ett nytt uppdrag i samband med den nya lagstiftningen. Eftersom rollerna förändras är det ganska naturligt att det sker ett VD-byte, säger styrelsens ordförande Gösta Bergenheim.  

Rolf Persson har varit VD för Hallandstrafiken i närmare sju år och beskriver de gånga åren som oerhört utvecklande. 

- Det har varit spännande och intressant att vara med och utveckla kollektivtrafiken i regionen och vara ledare för Hallandstrafiken. I och med den nya lagstiftningen så går bolaget in i ett nytt skede och det känns naturligt för mig att gå vidare, säger han. 

Som tillförordnad VD har Bruno Andersson utsetts.

För mer information, kontakta gärna:

Gösta Bergenheim, styrelseordförande Hallandstrafiken, tfn: 070-628 81 01
Rolf Persson, tfn 070-555 80 40