Information om läget vid Hallands sjukhus Varberg

Två läkare som är anställda vid Hallands Sjukhus Varberg har stängts av från arbetsplatsen. Skälen för detta har framförts till berörda medarbetare och den fackliga organisationen. Av hänsyn till enskilda medarbetare kommer arbetsgivaren för närvarande inte att uttala sig om dessa personalärenden.

 
Facklig samverkan har genomförts med sjukhusets samverkansgrupp. Under fredagen kommer arbetsgivaren att träffa Hallands läkarförening för överläggningar.

Verksamheten vid Hallands sjukhus Varberg pågår som normalt. För att förebygga störningar i vården råder ett så kallat stabsläge vid Hallands sjukhus Varberg. Det innebär bland annat att ledningen följer händelseutvecklingen och vidtar de åtgärder som krävs för att verksamheten ska fungera.

Kontaktperson:
Marianne Kondrup, kommunikationschef Halland sjukhus, 0340-48 17 80, 070-337 17 80.