Internationella Aidsdagen den 1 december 2011

Aktuellt om hiv i  Halland, Sverige och Världen

World Aids Day 1 december, 2011

”Finns hiv i Sverige nuförtiden? Ingen pratar om sjukdomen längre. Kampanjerna och debatterna har tystnat”. Detta är vanliga kommentarer när vi tar upp ämnet. Förvåningen är stor när vi svarar: ”Ja, visst finns hiv. Vi har faktiskt aldrig haft så många som lever med hiv som just nu”. Bromsmedicinerna har bidragit till att antalet personer som dör i sjukdomen har minskat. Från att tidigare ha varit en dödlig sjukdom, anses hiv numera som en kronisk infektion. De som får tillgång till behandling har goda förutsättningar till ett långt liv. Men behandling är inte lösningen. Det förebyggande arbetet är fortsatt viktigt för att antalet nysmittade ska minska.

Världen

Enligt WHO lever idag cirka 34 miljoner människor i världen med hiv. Många, många fler påverkas av att någon i deras närhet är hivpositiv - en förälder, ett barn, en livskamrat, en kollega eller vän.

Sverige

I Sverige lever drygt 5300 personer med hiv. Deras problem är i de allra flesta fall inte brist på vård och mediciner, utan den tystnad som omgärdar hiv/aids i det svenska samhället och deras medmänniskors okunskap och rädsla.

Halland

Under 2011 har hittills tre nya fall av hiv-infektion upptäckts i Halland. Alla är utlandsfödda personer som smittats i sina respektive hemländer före ankomst till Sverige. Idag lever cirka 60 personer i Halland med hiv-infektion.

Hiv kräver ett brett perspektiv

I ett globalt perspektiv är hiv en realitet och risken för smitta är påtaglig vid oskyddade sexkontakter i många länder i bl.a. Sydostasien, Östeuropa och Afrika. Det är oroande att andra sexuellt smittsamma infektioner är vanliga i Sverige, t.ex. Klamydia. Det är en markör för ett riskbeteende, som också innebär risk för hiv.

Fram till oktober i år har drygt 30 000 Klamydiafall anmälts i landet. Det innebär att över 100 unga människor i Sverige smittas VARJE DAG med Klamydia. Under motsvarande period har drygt 1000 personer i Halland diagnostiserats med Klamydia - och då har vi inte nämnt något om mörkertalet!

Tidig upptäckt och behandling är naturligtvis viktigt - och dessutom gratis! Sedan april 2010 finns även möjlighet att enkelt testa sig för klamydia via webben - www.klamydiatest.nu .
Viktigast måste ändå vara att förhindra att nya människor smittas. Det handlar om kunskap och attityder kring sjukdomarna, säkrare sex och kondomer. Där har vi alla ett ansvar.

Mats Erntell
Smittskyddsläkare
2011-11-30