Lyckat slutresultat i jobbprojekt för unga

På torsdag summeras slutresultatet för jobbmatchningsprojektet Karriär i Halland. Det sker vid en avslutande träff på Halmstads teater.

Projektmålet sattes högt – 70 procent av deltagarna skulle få arbete eller börja studier. De mellanrapporter som lämnats pekar på att slutresultatet har nåtts med råge.

Det är nu snart två år sedan som projektet Karriär i Halland startades. Drygt 230 ungdomar har deltagit och för dem har det varit två spännande, lärorika och roliga år.

Dags att fira och utbyta erfarenheter 
På torsdag är det dags för avslutning av det lyckade projektet. Förutom att fira är syftet med den avslutande träffen att alla som deltagit i projektet, eller som har stöttat det, ska utbyta och sprida sina erfarenheter.

Träffen vänder sig till de ungdomar och företag som har deltagit i Karriär i Halland, till kommunrepresentanter, arbetsförmedlingen i de sex kommunerna samt till Företagarna och andra organisationer som representerar näringslivet i Halland.

Projekt som testat kreativa grepp
Under träffen presenteras resultaten av projektets aktiviteter. Man kommer också att se tillbaka, exempelvis på några av de nya och kreativa grepp som Karriär i Halland tagit för att bygga broar mellan unga arbetslösa och företag. Exempelvis startades Jobbjakten tillsammans med Radio Halland – ett direktsänt radioprogram där ungdomar intervjuades och intresserade arbetsgivare fick ringa in.

Välkommen att besöka avslutningsträffen!

Tid: Torsdag 10 november kl.12–15


Program
13.15  Film där deltagare och företag intervjuas

13.30  Presentation av projektets upplägg och metod

13.45  Resultat. Projektets oberoende utvärderade Ingrid Karlsson, Högskolan Halmstad, presenterar slutresultatet.

14.00  Soffintervju med två deltagare, en företagare, en representant från arbetsförmedlingen i Laholm och en från Halmstads kommun.


Plats:
Halmstads teater, ingång Kungsgatan 25B

Projektledare Boel Abelson-Crossley, utvecklingsledare, Region Halland,
finns på plats hela eftermiddagen.
Tfn: 035-17 98 83, e-post: boel.abelson-crossley@regionhalland.se

....................................................................... 

Fakta om Karriär i Halland
Projektet Karriär i Halland är ett samverkansprojekt mellan Region Halland, Hallands sex kommuner och Arbetsförmedlingskontor samt Företagarna. Finansieringen kommer från Europeiska Socialfonden, Region Halland och de sex kommunerna.

Projektidé: Att minska ungdomsarbetslösheten och att samtidigt skapa tillväxt genom att små företag fick en chans att prova på vad det innebär att få in en ny ung person i sitt företag.

Aktiviteter: Drygt 230 ungdomar, som varit arbetslösa i minst 90 dagar, har deltagit. Efter en månadslång introduktionsutbildning på olika orter i Halland har de gått ut i praktik. Målsättningen har varit att hitta praktikplatser inom mindre företag och inom bristyrken. De ungdomar som i stället har varit intresserade av att starta eget företag eller av att börja studera har fått stöd att gå vidare med detta.