Regionhandikapprådets utmärkelse 2011 går till Dan Engberg

Priset/utmärkelsen delas ut till en person som med ett personligt engagemang gjort stora betydelsefulla insatser för personer med funktionsnedsättning i länet.

Dan Engberg bor i Långås och har i många år varit engagerad i föreningen HRF (Hörselskadades Riksförbund) både i distriktet och i Falkenbergsföreningen. Han har också suttit och sitter med i kommunala handikapprådet (KHR) och i dess referensgrupp sedan ett par mandatperioder.

Dan har arrangerat politikermöten, stormöten och konferenser inom intresseområden som berört olika funktionsnedsättningar och enligt nomineringen från KHR i Falkenberg så har Dan med stor energi och drivkraft bidragit till att göra livet som funktionsnedsatt lite lättare att leva.

Dan har alltid varit intresserad av tillgänglighetsområdet och har under många år följt arbetet med Enkelt avhjälpta hinder både som representant i Plan- och ritningsgranskningsgruppen i Falkenbergs kommun men också personligen inventerat många platser inom Falkenbergs kommun. Han har på alla sätt försökt förmå offentliga institutioner och inrättningar, restauranger, hotell- och konferensanläggningar med flera, att införskaffa hörselslingor.

Enligt sin förening HRF är Dan en person som osjälviskt ägnar sig åt, att förbättra miljön och tillgängligheten för alla med funktionsnedsättningar.

Priset delades ut av Regionhandikapprådets ordförande Gun-Marie Stenström, på kvällen vid Regionhandikapprådets möte den 14 december.

För mer information kontakta

Yvonne Emanuelsson
Telefon 035-14 61 11, 070-519 48 38