Regler kring fotografering vid Hallands sjukhus

Vid Hallands sjukhus finns ordningsregler som bland annat omfattar fotografering. Dessa innebär att det inte är tillåtet att fotografera utan tillstånd i vårdmiljöer och andra miljöer som inte är att betrakta som allmänna utrymmen.

Den senaste tiden har det varit ett stort medialt fokus kring det fotoförbud som flera landsting och regioner infört. Region Halland har ingen övergripande policy kring fotografering, men däremot finns lokala ordningsregler vid Hallands sjukhus som bland annat rör fotografering.

- Som vårdgivare är vi skydliga att se till att vi inte röjer patienternas sekretess och det innebär exempelvis att ingen patient ofrivilligt ska behöva bli fotograferad eller filmad under sin vistelse hos oss, säger Göran Magyar, chefläkare vid Hallands sjukhus.

Han påpekar att Hallands sjukhus ska titta närmare på frågan och ta fram tydliga rutiner för vad som gäller.