Tre förvaltningar gör gemensam lex Maria-anmälan

Ambulanssjukvården, Hallands sjukhus och Psykiatrin i Region Halland gör en gemensam lex Maria-anmälan för att förbättra hur samverkan och kommunikation fungerar mellan verksamheter inom de tre förvaltningarna.

Den anmälda händelsen rör en patient som, under vårdtiden, hade kontakt med verksamheter inom alla tre förvaltningarna. Efteråt har det gjorts en gemensam intern utredning som bland annat resulterat i beslut om åtgärder för att förbättra samverkan över förvaltningsgränserna.
 

Vår interna utredning har visat att det funnits vissa brister i kommunikationen. Vi välkomnar därför en extern granskning för att kunna förbättra samarbetet mellan verksamheterna ytterligare.


Säger Johan Sandelin, chefläkare för Psykiatrin Halland.

 
Syftet med rapportering enligt lex Maria är att garantera en säker vård av god kvalitet. Socialstyrelsens analys av olika händelser syftar till att stärka kvaliteten i sjukvården, bland annat genom nya riktlinjer.
 
För mer information kontakta:
Johan Sandelin, chefläkare Psykatrin Halland, tfn 070-955 83 52