Synen på skönlitteratur för vuxna på svenska folkbibliotek (förstudie)

Utgivare
Kultur i Halland - Regionbibliotek
Utgivningsår
2013
Beskrivning

En förstudie av Maria Ehrenberg, Magnus Persson och Cinna Svensson

  • Vilken är svenska biblioteks syn på skönlitteratur för vuxna?
  • Varför arbetar man med detta och på vilket mandat?
  • Syns det i mål- och styrdokument?
  • Vilka bakomliggande resonemang förs kring frågan?
  • Och bibliotekarierna själva – hur mycket, vad och varför läser de?

För att besvara dessa frågor reste vi med ett frågebatteri till tio bibliotek där personalen ställde upp med tid, kunskap och engagemang. Dessutom besvarade flera av dem en enkät över det egna läsandet. Det insamlade materialet ligger till grund för förstudien.

Beställ