Satsning för att HBT-ungdomar ska känna sig inkluderade

Flaggor och dekaler på ungdomsmottagningen visar att det är något som är nytt. Tidningar och annan information i väntrummet pekar på samma sak. Men mest är det själva mötet som utvecklats, framför allt för de ungdomar som är homo- eller bisexuella eller transpersoner (HBT). Personalen i Halland har precis genomgått RFSL:s gedigna utbildning med fokus på just HBT-frågor.

– Vi har fått större insikt hur lätt det är att omgivningens okunskap kan göra att man känner utanförskap som homosexuell, bisexuell eller transperson (HBT-personer). Även om vi redan innan har varit öppna kan vi bli ännu mer noga med att uttrycka oss könsneutralt och prata om partner istället för pojk- eller flickvän, berättar Sandra Walsh, kurator på ungdomsmottagningen i Varberg.

All personal lärt HBT

Sandra Walsh har tillsammans med all personal på ungdomsmottagningarna, STD-mottagningarna (mottagning på sjukhusen för sexuellt överförbara sjukdomar) samt Studenthälsan på högskolan i Halmstad gått RFSL:s utbildning kring HBT. I onsdags certifierade RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, personalen vid en högtidlig ceremoni som hölls på Sjukhuset i Halmstad.

– Vi jobbar för att bemöta och stärka alla ungdomar där de är i sin sexualitet, då är det viktigt med kunskap och förståelse för hur samhällets normer påverkar HBT-ungdomars liv. Och hur det påverkar oss. Vi är alla formade av det samhälle vi växer upp i vilket gör att vi behöver bli mer medvetna om hur exempelvis vi ställer frågor och pratar kring olika ämnen. Det är viktigt att vara medveten så att vi alltid inkluderar och möter varje person där de befinner sig, fortsätter Sandra Walsh.

Ser ungdomarna mer nu

Utbildning har pågått under våren och hösten och HBT har diskuterats bland annat utifrån normer i samhället, bemötande och hälsa. Inom varje mottagning har personalen dessutom jobbat med den fysiska miljön i väntrummet, policydokument och uppföljning.

– På platser i Sverige som RFSL redan tidigare har genomfört utbildningen märker mottagningarna att plötsligt många fler kommer som tillhör gruppen homosexuella, bisexuella och transpersoner. Detta utan att de berättat om sin kompetenshöjning. Många kanske har kommit redan tidigare, menar de, men att de genom utbildningen möter dessa ungdomar mer aktivt nu, berättar Maria Nordin på folkhälsa, Region Halland som är de som sett till att utbildningen genomförts i länet.

För mer information, kontakta:

Sandra Walsh, kurator, ungdomsmottagningen, Varberg, tfn 0340-482282 eller
070-8784406
Maria Nordin, Folkhälsa, Region Halland tfn 072-7294786