Kurs och Konferens

Kurs och Konferens erbjuder utbildningar, seminarier, studieresor och annan fortbildning för anställda och förtroendevalda i Region Halland och Hallands kommuner.

Låt oss veta dina fortbildningsbehov

Du som är chef, arbetsledare, representerar anställda eller övrig personal- eller är nätverksföreträdare kan själv ge förslag på utbildningsinsatser som du ser ett behov av. Vi hjälper dig att administrera utbildningar och andra arrangemang. Kontakta oss gärna!

  

Kurser och konferenser

Se fler kurser och konferenser