Kurs och Konferens

Kurs och Konferens erbjuder utbildningar, seminarier, studieresor och annan fortbildning för anställda och förtroendevalda i Region Halland och Hallands kommuner.

Låt oss veta dina fortbildningsbehov

Du som är chef, arbetsledare, representerar anställda eller övrig personal- eller är nätverksföreträdare kan själv ge förslag på utbildningsinsatser som du ser ett behov av. Vi hjälper dig att administrera utbildningar och andra arrangemang.
Kontakta oss gärna!

  

Kurser och konferenser