Enkät bland föräldrar

På vår förskola har vi tittat på hur vi kan förbättra barnens matvanor. Det har varit många diskussioner i personalgruppen om vad som är bra att servera till barnen. Vi har även deltagit i en rad olika fortbildningar om detta ämne. I våra diskussioner kom samtidigt frågan upp om vad föräldrarna egentligen tyckte om vad deras barn får i sig på förskolan.

För att öka barnens vårdnadshavares inflytande valde vi att fråga dem om vad de ansåg om sockeranvändningen på förskolan. Vi gjorde detta i form av en enkät och fick stort gensvar i föräldragruppen.

Av resultaten kunde vi utläsa att föräldrarna var mycket positiva till att vi drog ner på användningen av socker på förskolan men att de heller inte tyckte att vi behövde utesluta det helt i verksamheten. Traditionen med att barnen fick bjuda på en liten glasspinne på sin födelsedag ville de ha kvar plus att vi någon gång kunde vi få bjuda på något extra gott till mellanmål. Så har verksamheten varit utformad sedan dess och vi tycker att det fungerar utmärkt. Grunden för verksamheten är att vi har en balanserad näringsrik kost utan för stor användning av socker men vid extra festliga tillfällen kan det ibland bjudas på något extra.

(Kattens montessoriförskola, Halmstad)


Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Ur Skolverkets Läroplan för förskolan Lpfö 98, Reviderad 2010.