Projekt och bidrag

Region Halland kan stödja regionala projekt och kulturarrangemang av särskilt regionalt intresse för Halland.

Från och med 2016 gäller nya riktlinjer för regionalt kulturstöd, läs mer här.

Nedanstående gäller för ansökan avseende 2015:

Ansökan om stöd till kulturutveckling (projektbidrag)

Projektansökningarna samlas upp vid tre tillfällen under året med följande sista ansökningsdatum:

 • 1 mars
 • 1 maj
 • 1 november

Beslut meddelas omkring en månad efter sista ansökningsdatum.

Kontakta utvecklarna för respektive kulturområde för att diskutera din projektidé.

Kontakta en utvecklare

Villkor och kriterier

Stöd till kulturutveckling kan beviljas för projekt som stöder Hallands kulturplan och regionala kulturpolitska mål. Det innebär projekt som:

 • Medverkar till förnyelse, spets och kvalitet i kulturlivet.
 • Ökar möjligheterna för professionella kulturskapare att bo och verka i Halland.
 • Skapar mötesplatser som är tillgängliga för alla.
 • Utvecklar, vårdar och använder vårt materiella och immateriella kulturarv.
 • Utvecklar samverkan mellan Region Halland, kommuner, kulturinstitutioner, kulturskapare, föreningsliv och företag.
Dessutom ska projektet ha:
 • tydliga mål
 • en starttid och en slutpunkt
 • en egen budget
 • statlig, kommunal, eller annan medfinansiering
 • en tydlig ägare

Anslag beviljas inte till:

 • Drift av ordinarie verksamhet eller investeringar
 • Projekt med amatörverksamhet som inte innehåller någon professionell medverkan.
 • Fonograminspelning eller fonogramutgivning
 • Konserter eller föreställningar av engångskaraktär. Sådana arrangemang kan i stället komma i fråga för annat stöd. Kontakta någon av producenterna eller utvecklarna på Kultur i Halland! Kontakta en utvecklare
 • Bidrag till kör eller ensembleresor

Vem kan söka?

Anslag kan sökas av en regional organisation. Anslag kan också sökas av en annan organisation och professionella kulturskapare om projektet har ett regionalt perspektiv och är av regionalt intresse.

Hur ansöker man om projektanslag?

Till projektansökan>>