Kompetens och arbetsmarknad

Tillgång till kompetent arbetskraft är en av framtidens nyckelfrågor för etablering men även för att behålla befintliga arbetstillfällen. Region Halland ska långsiktigt stödja och samordna insatser som leder till att Halland är bästa livsplatsen för både individer och verksamheter.

Halland ska vara attraktivt för företagsamhet både bland nystartade och etablerade företag och organisationer.

Utbildning

Vi samarbetar, inom Region Hallands olika avdelningar, för att få en bättre anpassning mellan utbildningsutbud och arbetsmarknadens behov. Vi ser alla utbildningssatsningar, från förskola till Yrkeshögskola, som en satsning på framtida kompetensförsörjning för att nå ökad tillväxt.

Mångfald – en tillgång

Om kompetens, kunskap och entreprenörskap hos personer med utländsk bakgrund tas tillvara kommer det att bidra till ökad regional tillväxt och utveckling - det gäller i Halland liksom i övriga Sverige. Vad krävs för att det sker här? Vi samlar nu kunskap för att kunna ta initiativ som medverkar till att detta sker.

Kompetensplattformen

En viktig del av arbetet med kompetensförsörjning i företag och organisationer är kompetensplattformen Kompetensplattform Halland.