Missbruk och beroende

Hallands sex kommuner har tillsammans med Region Halland beslutat att gemensamt utveckla missbruks- och beroendevården i länet.

Hösten 2016 öppnade därför en ny beroendeavdelning på Varbergs sjukhus med 16 vårdplatser för tillnyktring och abstinensbehandling. Samtidigt samordnas öppenvården i varje kommun mellan socialtjänsten, närsjukvården och psykiatrin. Utgångspunkten är att den som är i behov av vård och stöd ska erbjudas detta i en sammanhållen vårdkedja där alla delar samverkar.