Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland

Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Halland är en del av en långsiktig satsning från SKL som heter Bättre liv för sjuka äldre. I länet samverkar regionen med kommunerna för att tillsammans förbättra vården och omsorgen för äldre.

De gemensamma målen för sjuka äldre i Halland är följande:

  • Att skapa förutsättningar för att ge dem med störst behov en säker och likvärdig vård i hela länet.
  • Att omhändertagandet av dem med störst behov sker på ett sådant sätt att det skapar delaktighet och inflytande för berörda patienter och deras anhöriga.
  • Att bemötandet av de mest sjuka äldre sker på ett sådant sätt att de känner sig trygga och väl bemötta.
  • Att vården till de äldre sjuka erbjuds på rätt nivå och i nära samverkan mellan huvudmännen för hälso- och sjukvård i länet.

Äldreblomman beskriver samverkansarbetet
Arbetet beskrivs i en modell som kallas Äldreblomman. I den beskrivs inom vilka områden samverkansarbetet sker i länet för att ge de äldre en sammanhållen vård och omsorg. Vilka satsningar som pågår inom de olika områdena hittar du i menyn till vänster.

Anna och Lars symboliserar hallänningen
En rad arbetsmodeller för regional samverkan har tagits fram, som samlas under temat Bästa livsplatsen för Anna och Lars. En informationsbroschyr finns för nedladdning i högerspalten. För att tydligt beskriva och skapa förståelse för den äldre personens behov används fiktiva berättelser om Anna och Lars i modellerna. De olika berättelserna bygger på den gemensamma berättelsen om Anna och Lars, som är de vanligaste namnen i Halland. En film som beskriver arbetet för att förbättra vården och omsorgen för äldre i länet gjordes 2012, titta gärna på den för att få en ökad kunskap om upplägget.