Allmän kurs - lärarassistent

Studera till lärarassisstent!Under ett år studerar du ämnen som leder till att du får kompetenser att arbeta som lärarassistent inom skolan.

Rollen som lärarassistent innebär att bidra till att skapa en trygg skolgång för eleverna och vara ett stöd åt såväl lärare som elever. Bland kursmomenten finns t.ex. socialpsykologi, kommunikation och samtalsmetodik, NPF, skolans organisation och regelverk, pedagogik, lek och rörelse, barn och ungdomars utveckling, skoladministration m.m.

Därutöver ingår vissa ämnen på gymnasienivå såsom t.ex svenska, engelska och matematik.

I utbildningen ingår också praktikperioder ute på skolor.

Antagningskrav: Svenska 1, Svenska 2, Matematik 1, Engelska 5 - eller motsvarande.