Filmlinje

Målsättningen för filmlinjen är att ge breda grundläggande kunskaper i rörlig bild/filmproduktion så att du ska kunna närma dig ett personligt berättande som når en publik.

”Tiden på Katrinebergs folkhögskolas kreativa miljö var ett fundamentalt äventyr i mitt liv. Den var av avgörande betydelse för min utveckling och mognad. Där fick jag upp ögonen för film. Där träffade jag kärleken. Där bestämde jag mig för att bli filmregissör. Det var en härlig och fascinerade tid som jag tänker tillbaka på med rörande entusiasm.”

Nicolas Kolovos, Filmregissör Elev 1997-1998

FÖRKUNSKAPER

För att bli antagen till filmlinjen bör du ha ett starkt filmintresse och sysslat med film tidigare. Men — även fast du inte har förkunskaper kan du ändå söka till filmlinjen. Det viktiga är att du motiverar varför du vill gå här, och att du berättar varför du är nyfiken på film och filmiskt berättande.

För att gå här ska du vara beredd att arbeta hårt. Vi är måna om att värna en personlig utveckling vad gäller såväl teknik som att arbeta i grupp.

Vi eftersträvar jämställdhet och mångfald i antagning och undervisning.

Du ska ha avslutat dina gymnasiestudier.

KURSINNEHÅLL

Under första året gör vi så mycket film vi bara kan.

Vi startar med grundläggande teori kring hur bild och bildberättande fungerar. Vi analyserar, diskuterar och ser mycket film tillsammans. Detta varvas med praktiska övningar, då vi arbetar med många olika grundläggande kameraövningar, ljussättningsövningar, ljudtester, klippövningar.

Under första månaderna är det en mängd förelagda uppgifter som gör att man kommer igång kreativt och tekniskt. Exempel är minutfilm och musikvideos. Vi gör också korta spelfilmer som också är det första samarbetet med skådespelarelever från Teaterlinjen. Alla får arbeta i roterande funktioner så att alla får prova alla yrkesroller inom produktion. Tanken är att man blir en bra filmarbetare om man förstår arbetsvillkoren för alla funktioner i ett team. Lärare eller gästlärare handleder under filmproduktionerna.

Vi genomför ett dokumentärfilmspass, direkt efter höstlovet. Detta sker också genom flera mindre konkreta övningar som gör att man ökar sitt mod att ge sig ut och filma. Alla genomför var sin kort dokumentär antingen i eget miniteam, eller i samarbete med andra i klassen.

Allt film- och redigeringsarbete sker främst med digital teknik. Vi klipper och efterbearbetar i Premiere Pro, Final Cut Pro, AVID, After Effects och Pro Tools.
Vi har som målsättning att genomföra ett 16 mm projekt varje år. Genom detta projekt förstår man konkret betydelsen av ljus, bländare och brännvidder för att berätta sin historia. Det hjälper också till att öka fokusering och timing under inspelning.

Dramaturgi, berättarteknik, bildkomposition och bildanalys har stort utrymme. Andra ämnen är foto, filmhistoria och manusarbete. Varje år förekommer gästföreläsningar av professionella filmarbetare (se lista längre ner). Under läsåret genomförs en kortare praktikperiod (se exempellista längre ner) och ett par produktioner i samarbete med skolans teaterlinje.

Kursavgiften är 1825 sek per termin och elev som täcker utökade kostnader i samband med inspelning och resor.

PÅBYGGNAD, Yrkesutbildning

Målsättningen för filmlinjens påbyggnadsår är att ge fördjupade kunskaper i filmproduktion. Påbyggnadsåret är en fortsättning på filmlinjen eller motsvarande utbildning.
Påbyggnadsåret innebär en fördjupning av de egna metoderna av rörlig bildproduktion, både praktiskt och teoretiskt. Manusen utvecklas genom manusseminarier. Regiarbetet utvecklas genom teoripass varvat med konkreta övningar, ibland tillsammans med skådespelareleverna på teaterlinjen, oftast med externa skådespelare.
Filmens berättande och dramaturgi samt redigeringens roll i filmskapandet har alltså en central plats i utbildningen. Allt i syfte att utveckla ett personligt berättande. Under året ges flera tillfällen att presentera sina projekt i olika sammanhang, exempelvis på filmfestivaler eller inför press/media, vilket ger en bra övning i att tydliggöra de egna metoderna.

Katrineberg folkhögskola gav mig tid att tänka och lära känna mig själv lite bättre. Det uppstod något slags magi.

Ivica Zubak http://www.zubak.se/
elev 2000 - 2002