Idrottsutveckling - Idrott, projekt, ledarskap

Utbildningen för dig som gillar idrott och arbetar eller vill arbeta eller studera vidare inom idrotts-/fritids-/hälso-/skolsektorn. Du får goda förberedande kunskaper för att kunna arbeta professionellt inom idrottsrörelsen och motsvarande, eller för vidare studier t ex till idrottslärare, sjukgymnast, idrottsvetare, etc.
Efter avslutad utbildning får du ett intyg där alla kursmoment är dokumenterade, dock utan studieomdöme.

Med sikte på framtiden får du verktyg för att kunna arbeta som idrottskonsulent med t.ex. träning (motion/barn och ungdomsidrott/tävlingsidrott), coachning, utveckling, organisation, projektledning och entreprenörskap inom idrotten. Kursen bidrar också till stärkt ledarkompetens och till din personliga utveckling.

En film ur en elevs perspektiv