Idrottsutveckling - Idrott, projekt, ledarskap

Utbildningen för dig som gillar idrott och arbetar eller vill arbeta eller studera vidare inom idrotts-/fritids-/hälso-/skolsektorn. Du får goda kunskaper och kompetenser för att kunna arbeta professionellt inom idrottsrörelsen och motsvarande, eller för vidare studier t ex till idrottslärare, sjukgymnast, idrottsvetare, etc. Efter avslutad utbildning får du ett intyg - utbildningsbevis - idrottskonsulent - där alla kursmoment är dokumenterade.

Med sikte på framtiden får du verktyg för att kunna arbeta som idrottskonsulent med t.ex. träning (motion/barn och ungdomsidrott/tävlingsidrott), coachning, utveckling, organisation, projektledning och entreprenörskap inom idrotten. Kursen bidrar också till stärkt ledarkompetens och till din personliga utveckling.

En film ur en elevs perspektiv