Sport Management

Högsta kompetens till världens bästa idrott!

Upplevelser - Aktivitet - Variation - Trygghet - Gemenskap - Ledarskap - Projekt


En ettårig utbildning för dig som gillar idrott och vill arbeta eller studera vidare inom idrotts-/fritids-/hälso-/skolsektorn.

 Målgrupp/er: 

* Du som vill arbeta inom sektorn idrott/hälsa/fritid 

* Du som idag arbetar inom sektorn idrott/hälsa/fritid, t ex idrottsrörelsen och som vill vidareutvecklas.  

* Du som är allmänt intresserad av idrott/hälsa/fritid och vill förkovra dig 

* Du som vill förbereda dig för högre studier inom sektorn idrott/hälsa/fritid 

* Passar även dig som är intresserad av t ex räddningstjänst, polisyrket, etc.
Du hittar mer om kursinnehållet här


En film ur en elevs perspektiv