Keramiklinjen 1-2 år

Vill du lära dig grunderna i keramiskt hantverk och formgivning, och under studietiden ha tillgång till din egen arbetsplats i en inspirerande miljö på västkusten? Sök då Keramiklinjen hos Löftadalen!

ANSÖKAN ÖPPNAR 1 MARS 2019

Keramiklinjen ger dig grundläggande kunskaper i drejning och andra formningstekniker till bruksföremål, bild och skulptur. Du får också kunskaper om lertyper, engober, glasyrer, ugnssättning, olika bränningstekniker, keramikens historia och samtid samt kroki, teckning och träning om form och funktion. Teoretiska genomgångar varvas med praktiskt arbete där dina tidigare erfarenheter tas tillvara och byggs på utifrån din och gruppens intresse och behov.

Den ettåriga utbildningen är för dig som vill lära dig grunderna i keramiskt hantverk och formgivning. Det finns även möjlighet att läsa ett andra år som ger fördjupad kunskap inom det keramiska fältet.

I keramikverkstaden har du din egen arbetsplats samt delade gemensamma utrymmen som du har fri tillgång till i princip alla kvällar och helger.

Inspiration och aktiviteter

Skolans läge ger inspiration året runt. Ytterligare inspiration hämtar vi från studiebesök hos lokala konstnärer och konsthantverkare. Närheten till Göteborg bjuder också på besök på Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) samt museer och utställningar.

Möjlighet att åka med på studieresa med övernattningar.

Utöver kursens ordinarie schema arrangerar hela skolan gemensamma aktiviteter som friluftsdagar, temadagar, teaterbesök och föreläsningar. De flesta av dessa är obligatoriska och ger dig möjlighet att lära dig av och tillsammans med deltagarna på skolans andra linjer.

Kursmål

 • Att eleven skall lära sig de olika keramiska teknikerna
 • Att eleven, efter avslutad kurs, skall kunna välja vilken teknik som passar bäst för givet ändamål
 • Att få erfarenhet av vad en kreativ och konstnärlig process kan innebära
 • Att få en större förståelse vad ett hantverk innebär
 • Att kunna söka högre studier

Efter avslutad utbildning ska du

 • vara mer nyfiken än någonsin på materialet keramik 
 • väl förberedd för din fortsatta utveckling till keramiker

Förkunskaper

 • Du behöver inga förkunskaper i keramik för att studera på Keramiklinjen men ha ett stort intresse av att lära och utforska materialet
 • Du ska ha slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning med godkända betyg
 • Du bör också vara engagerad i din egen kunskapsinhämtning och vilja ta eget ansvar av att lära med och av gruppen.

Antagning

ANSÖKAN ÖPPNAR 1 MARS 2019

I ansökan bifogar du:

 • Ett personligt brev, där du berättar om dig själv och varför du vill söka utbildningen.
 • Ditt senaste betygsdokument
 • Ett personbevis för studier (som du beställer hos Skattemyndigheten)

Efter att ansökan inkommit sker ett urval och de som har gått vidare kallas till intervju.  Du är också välkommen att besöka skolan för att träffa lärare och titta på lokalerna. Läs mer om ansökan och läsårstider.

Bedömningskriterierna vid intervjun utgår från ovanstående förkunskaper. Vi eftersträvar att ha en blandad grupp av deltagare både vad gäller ålder, tidigare erfarenhet och kön.

Vid antagningen kommer vi i första hand anta de som vill bo på skolans internat. 

Vid många sökanden kommer antagning ske genom lottning.

För att se hur antagningsprocessen går till -  se bilaga 6, Från ansökan till antagningsbesked i vår studeranderättsliga standard.

Årskurs 2

Inom ramen för ordinarie undervisning har du möjlighet att bredda dina kunskaper och färdigheter genom att studera ytterligare ett år.

Kostnader

Utöver kostnaderna för dagelev eller internatelev tillkommer materialkostnader på ca 350 kr per månad, beroende på din materialåtgång. Eventuella längre studieresor bekostas av deltagarna till självkostnadspris.

Din studieekonomi

Hur du löser det ekonomiskt under tiden du studerar kan du läsa om på sidan studiestöd.