Keramiklinjen 1-2 år

Keramiklinjen ger dig grundläggande kunskaper i drejning och andra formningstekniker till bruksföremål och skulptur, samt kunskaper om lertyper, engober, glasyrer, ugnssättning, olika bränningstekniker, keramikens historia och samtid samt kunnande om form och funktion. Teoretiska genomgångar varvas med praktiskt arbete där deltagarnas tidigare erfarenheter tas tillvara och byggs på utifrån din och gruppens intresse och behov.

Den ettåriga utbildningen är för dig som vill lära dig grunderna i keramiskt hantverk och formgivning. Det finns även möjlighet att läsa ett andra år som ger fördjupning inom det keramiska fältet.

I keramikverkstaden har du din egen arbetsplats samt delade gemensamma utrymmen som du har fri tillgång till i princip alla kvällar och helger.

Keramiklinjen är en del av konst- och konsthantverkslinjen och det innebär att vi har viss undervisning tillsammans med de som går bild- och textillinjen. Det handlar främst om att vi har gemensamma temaperioder som vi arbetar med i respektive material samt kroki och att vi ofta gör utställningar tillsammans.

Skolans läge ger inspiration året runt. Ytterligare inspiration hämtar vi från studiebesök hos lokala konstnärer och konsthantverkare. Närheten till Göteborg bjuder också på spännande besök på bland annat design- och konstmuseer och Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK).

Utöver kursens ordinarie schema arrangerar hela skolan gemensamma aktiviteter som friluftsdagar, temadagar, teaterbesök och föreläsningar. De flesta av dessa är obligatoriska och ger dig möjlighet att lära dig av och tillsammans med deltagarna på skolans andra linjer.

Efter avslutad utbildning ska du vara mer nyfiken än någonsin på materialet keramik och dessutom väl förberedd för din fortsatta utveckling som keramiker.

Förkunskaper

  • Du behöver inga förkunskaper i keramik för att studera på Keramiklinjen men ha ett stort intresse av att lära och utforska materialet

  • ha slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning med godkända betyg.

  • Du bör också vara engagerad i din egen kunskapsinhämtning och vilja ta eget ansvar av att lära med och av gruppen.

  • Vi eftersträvar att ha en blandad grupp av deltagare både vad gäller ålder, tidigare erfarenhet och kön.

Antagning

Ansökan via vår digital ansökan på skolans hemsida (öppnar 1 mars). 

I ansökan bifogar du:

  • Ett personligt brev, där du berättar om dig själv och varför du vill söka utbildningen.
  • Ditt senaste betygsdokument
  • Ett personbevis för studier (som du beställer hos Skattemyndigheten)

Efter att ansökan inkommit sker ett urval och de som har gått vidare kallas till intervju.  Du är också välkommen att besöka skolan för att träffa lärare och titta på lokalerna, gärna i samband med Öppet hus på våren. Läs mer om ansökan och läsårstider.

Bedömningskriterierna vid intervjun utgår från ovanstående förkunskaper.

Vid antagningen kommer vi i första hand anta de som vill bo på skolans internat. 

Årskurs 2

Inom ramen för ordinarie undervisning har du möjlighet att bredda dina kunskaper och färdigheter genom att studera ytterligare ett år.

Kostnader

Utöver kostnaderna för dagelev eller internatelev tillkommer materialkostnader på ca 350 kr per månad, beroende på hur produktiv du är. Eventuella längre studieresor bekostas av deltagarna till självkostnadspris.

Din studieekonomi

Hur du löser det ekonomiskt under tiden du studerar kan du läsa om på sidan studiestöd.