Öron-, näs- och halscancer

Att drabbas av cancer inom huvud-halsområdet skiljer sig från cancer inom andra delar av kroppen. Förutom ansiktet kan även kroppens samtliga sinnen påverkas och följaktligen även patientens kommunikation, andning och nutrition. 

Varje år insjuknar cirka 1300-1400 personer i huvud-halscancer i Sverige, vilket motsvarar cirka 3 procent av samtliga nya cancerfall. Under 2009 insjuknade 34 nya fall av huvud-halscancer i Halland.

Samarbetet och ansvarsfördelningen mellan den specialiserade vården i Halland och den högspecialiserade vården vid regionsjukhusen, är väl specificerat genom utarbetade vårdprogram.

Multiprofessionella team
Förrutom den medicinska behandlingen behöver dessa patienter mycket stöd för att klara smärtorna, tillräckligt näringsintag, tandhygien, röst- och sväljningsrehablitering och inte minst att hantera den själsliga oron och ångesten inför sjukdomen och den ovissa framtiden. För detta krävs ett multiproffesionelt team inom den den specialiserade vården i Halland.

Likaså på regionssjukhus bedöms varje patient på en rutinerad multidisciplinär rond eller konferens bestående av öron-, näs och halsläkare, onkologer, radiologer, specialisttandläkare, plastikkirurger och patologer för att kunna erbjuda den bästa behandlingen för patienten.

Utvecklingen av processen
Utvecklingen av processen syftar till att hitta lösningar inom sjukvården i Halland för att kunna förebygga öron-, näs- och halscancer, förkorta utredningstiden samt erbjuda ett likvärdigt holistiskt omhändertagande både före och efter behandlingen oavsett var i Halland patienten är bosatt.

Fredrik Ho, processansvarig i Halland

Processansvarig läkare i Halland: Fredrik Ho