Riktlinjer för samordnad vårdplanering

En överenskommelse mellan Region Halland och Hallands kommuner.

Riktlinjerna för Samordnad Vårdplanering (SVP) uppdaterades senast i januari 2015.

Sedan april 2010 används IT-stödet Meddix för informationsöverföringen i samband med SVP.

Är Meddix ur funktion gäller driftstoppsrutin för SVP. Rutin och blanketter finns i dokument- och länklistan.

Även manualer för de olika delarna i Meddix finns i dokument- och länklistan.