Välkommen till laboratorierna i Halland

I Hallands laboratorierverksamhet ingår avdelningarna för klinisk kemi , mikrobiologi, patologi och transfusionsmedicin. Vi erbjuder tjänster av analysarbete och konsultationer för sjukvården samt för kliniska prövningar och forskningsprojekt.

Tillsammans erbjuder vi en heltäckande laboratoriediagnostik med drygt 3 miljoner analyser/produkter per år vilket baserade på ca 400 olika metoder. Med detta utbud står vi till våra kunders förfogande. Du som vill använda våra tjänster är välkommen att höra av dig för råd och hjälp till våra olika laboratoriemedicinska kunskapsområden. Dialogen med våra kunder är grunden i vår verksamhetsutveckling.

Verksamhetschefer

Andreas Hillarp - Klinisk kemi och transfusionsmedicin
Arne Kötz - Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
Tomas Seidal - Klinisk patologi och cytologi

Områdeschef

Mattias Bjarnegård

Nyheter från laboratorierna

Fler nyheter... Prenumerera med RSS