Analysförteckning

Sök på bokstav:

B-TPMT-enzymaktivitet (Tiopurin S-metyltransferasaktivitet)
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

TPMT

Finns för utskrift på Klinisk kemi Hallands webbplats. » Remisser för utskrift
Provtagningsmaterial:

2 st EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

Kommentar/mer info:

Även svar på DNA TPMT genotyp lämnas om patienten inte är genotypad sedan tidigare.

Centrifugeras inte.

Förvaras i kyla i väntan på transport. Får inte frysas.

Prov bör vara laboratoriet tillhanda dagen efter provtagning.
Prov ska vara laboratoriet till handa inom tre dagar efter provtagning om B-TPMT enzymaktivitet ska kunna analyseras. På prov som ankommer senare än tre dagar efter provtagning kommer endast DNA TPMT genotyp analyseras.
Använd ordinarie transporttur om den anländer till laboratoriet i Halmstad senast dagen efter provtagning, annars skicka provet via post provtagningsdagen.
Prov via post skickas direkt till laboratoriet måndag-torsdag. Tag/skicka inte prov via post fredag eller dag före röd dag.

Adress:
Avd för Klinisk kemi Halmstad,
Hallands sjukhus Halmstad,
301 85 Halmstad

TPMT-mer om analysen:

» Tilläggsinformation
Enhet: nmol/(mL×h)
Referensintervall:
Aktivitet
Kraftigt reducerad 0 - 4,9
Måttligt reducerad 5 - 9,9
Normal-Hög ≥10,0
Analysfrekvens: 1 gång/vecka
Pris: se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad 2019-01-18 kl 03:51 av Catrin Andersson