Operations- och intensivvårdskliniken

Bilden visar personal runt Iva-patient

Operations- och intensivvårdskliniken

Arbetet på kliniken för operations- och intensivvård innebär att ständigt ha beredskap för snabba ingripanden och det krävs speciell kompetens och utrustning för att ta hand om patienter med svåra sjukdomstillstånd och de som skall opereras.

Operations- och intensivvårdskliniken är en av sjukhusets större enheter och har cirka 200 medarbetare. Till kliniken hör operation med 11 salar och intensivvårdsavdelningen (IVA) med sju vårdplatser.
Kopplat till IVA finns en uppvakningsenhet (UVE) med 24 platser.

På operation

Omhändertas patienter som skall opereras. Vi ser till att de smärtstillas genom bedövning eller sövning (det som kallas anestesi eller narkos) och övervakas under själva ingreppet. Totalt utförs cirka 9000 operationer per år. Efter operationen förs patienten till uppvakningsenheten för övervakning av andning,  cirkulation.och optimering av smärtlindring. Detta innan man antingen går hem eller flyttas till en vårdavdelning för fortsatt vård.

På intensivvårdsavdelningen

Vårdas svårt sjuka patienter med svikt i vitala funktioner såsom till exempel andning och cirkulation. Avdelningen har bland annat möjlighet till avancerad övervakning av cirkulation, andningsstöd med respirator och dialys vid sviktande njurfunktion.

Verksamhet på sjukhuset

Klinikens personal hjälper även till med verksamheter utanför våra egna lokaler. Exempel på detta är sövning vid röntgenundersökningar, på hjärtintensivavdelningen samt på psykiatriska kliniken vid ECT.
Ryggbedövning (epidural) vid förlossning och bedömning av svårt sjuka patienter på vårdavdelning MIG (Mobil Intensivvårds Grupp) är andra viktiga uppgifter. På akutmottagningen har vi en viktig funktion i omhändertagande av skadade patienter som kommer in efter olika typer av olyckor.  

 

Fotoförbud

Fotoförbud

Vi värnar om alla människors rätt till trygghet och integritet. Du får därför inte fotografera, filma eller spela in ljud i Region Hallands lokaler, utan att först be om tillåtelse.