Vad är BUP?

Barn till BUP-puff

BUP står för barn- och ungdomspsykiatri. Det är en specialistresurs för barn och ungdomar upp till och med 17 år med psykisk ohälsa eller funktionshinder. Till oss vänder man sig när resurserna i vårdcentralen, barnhälsovården eller skolhälsovården inte räcker till. Till BUP söker barn och ungdomar som exempelvis är oroliga och har svårt att koncentrera sig, är aggressiva och bråkar, känner sig deprimerade eller har tvångstankar.

I Halland har vi öppenvårdsmottagningar i varje kommun. En avdelning för heldygnsvård finns i Halmstad men betjänar hela länet. I Varberg och Halmstad finns behandlingsenheter som erbjuder individuellt anpassad behandling baserad på de problem som familjen beskriver.

Den som söker BUP för första gången vänder sig till BUP-linjen på 010-476 19 99 oavsett var i Halland man bor. BUP-linjen är en telefonmottagning som gör en första bedömning och hjälper patienten vidare i den fortsatta vården. Läs mer om BUP-linjen här.

Frågor & svar om BUP

Mer om stöd och hjälp för unga i Halland

Tema Psykisk hälsa på www.1177.se

Telefon BUP Halland
035-13 17 50 (expedition) 

Postadress:
Barn- och ungdomspsykiatrin
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad

OBS! Alla remisser till BUP skickas till
BUP-linjen
Träslövsvägen 25 a
432 43 Varberg
Tfn: 010-476 19 99

Verksamhetschef
för BUP Halland är 
Stefan Lemon