Habilitering

Vi har kunskap om funktionshinder

Habiliteringen är en specialistverksamhet som finns över hela länet. Mottagningar finns i Falkenberg, Halmstad, Kungsbacka och Varberg

Habiliteringen arbetar med barn, ungdomar och vuxna som har medfödda funktionsnedsättningar eller som har förvärvat en funktionsnedsättning genom sjukdom eller skada under uppväxten. Svårigheterna ska vara varaktiga och orsaka problem i vardagen. På habiliteringen ger vi hjälp som underlättar vardagen för barn, ungdomar, vuxna och deras familjer. Habiliteringens målgrupp är barn, ungdomar och vuxna med motoriska funktionsnedsättningar, intellektuell funktionsnedsättning eller autismspektrumtillstånd. Till barnhabiliteringen kommer man vanligen genom remiss från barnklinik, vårdcentral, BVC, skolhälsovård, barnpsykiatrisk mottagning eller liknande, där det har gjorts en första bedömning som lett till en frågeställning.

Till vuxenhabiliteringen kommer man oftast genom överlämning från barnhabiliteringen, genom remiss från vårdcentral, vuxenpsykiatrisk mottagning eller liknande.

Man kan även söka till habiliteringen genom egenremiss.

 

För Fördjupad informationläs mer här.

Läs om vilken kompetens som finns under Yrkesgrupper på Habiliteringen på respektive Habilitering.
Habiliteringen Falkenberg
Habiliteringen Halmstad
Habiliteringen Kungsbacka
Habiliteringen Varberg