Habiliteringen Halmstad

Foto på entrén till habiliteringen

Entré till habiliteringen i Halmstad.

Besöksadress: Lasarettsvägen 2, nedanför sjukhuset i Halmstad.

För att komma hit kan du ta buss nr 20 och hållplatsen heter Lasarettsvägen.

Frågor och synpunkter
Om du har frågor eller synpunkter på vår verksamhet kan du kontakta oss via  habiliteringen.halmstad@regionhalland.se. För patientärenden var god logga in på  www.1177.se.

Aktuell information