Välkommen till Habiliteringen i Kungsbacka

Torsdag den 5 maj är Öppna badet stängt pga planeringsdag!

Entré till habiliteringen i Kungsbacka.

Vi finns på Hallands sjukhus Kungsbacka, södra entrén, målpunkt G.

Om du har frågor eller synpunkter på vår verksamhet kan du kontakta oss via e-post habiliteringen.kungsbacka@regionhalland.se. För patientärenden,  var god logga in på www.1177.se.

Aktuell information