Kontaktuppgifter handikappkonsulent

Yvonne Emanuelsson

Hälsa och funktionsstöd
Kommunikationscentrum
301 85 Halmstad

Besöksadress: Ingång 4, målpunkt K

Telefon: 035-14 61 11
e-post: yvonne.arvidsson-emanuelsson@regionhalland.se