Avdelning 52

Avdelning 52 tillhör medicinkliniken och är en kombinerad neurolog- och strokeavdelning. Vi ansvarar för vården av patienter med t ex epilepsi, Parkinsons sjukdom och andra rörelsestörningar, myastenia gravis, MS (multipel skleros) och övriga inflammationer i nervsystemet. Den största gruppen patienter är dock patienter som drabbats av sjukdom i hjärnans kärlförsörjning såsom stroke och TIA (Transitorisk ischemisk attack).
Avdelningen har 24 vårdplatser.

Postadress:
Avdelning 52
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad

Fri besökstid.

Verksamhetschef: Inga-Lill Baudlot