Öron-, näs- och halsmottagningen Varberg

Mottagningen på Hallands Sjukhus Varberg ingår i den länsövergripande Öron-, näs- och halskliniken för hela Halland. Vår dagliga verksamhet består av läkarmottagningar, poliklinisk operationsmottagning, sjuksköterske- och undersköterskemottagningar samt hörselmätningar som utförs av audionomer.

Vi ansvarar för akut omhändertagande av öron-, näs- och halssjuka patienter under mottagningens öppettider. På mottagningen görs polikliniska operationer och även vissa dagkirurgiska ingrepp.

Vid besök på mottagningen ska du som patient anmäla dig och betala i Receptionen som finns i huvudentrén, ta sedan första korridoren till vänster och sedan finns vi som första mottagning på höger sida.