Psykosmottagningen

Välkommen till Psykosmottagningen Halmstad!

Mottagningen är en öppenvårdsenhet med mobil- och mottagningsverk­samhet för vuxna patienter med olika psykotiska tillstånd. Här erbjuds psykiatriska utredningar, medicinsk behandling och ett aktivt psykiatriskt omvårdnadsarbete.

Behandlingsarbetet sker i samarbete med vårdgrannar, sociala myndigheter och det nätverk som är aktuellt för varje patient. Målet är att patienten ska må bättre och i så stor utsträckning som möjligt klara sig på egen hand. På så sätt kan man medverka till att han eller hon får en ökad livskvalitet med bättre social kompetens och ett mindre behov av sjukvård.

Mottagningen har möjlighet att ge arbetsterapeutiska, psykoterapeutiska och kurativa insatser vid behov. Emellanåt anordnas även patient- och närståendeutbildningar.

På mottagningen finns yrkeskategorierna psykiatrisjuksköterska, skötare, läkare och sekreterare.

E-post: psykosrehab@regionhalland.se
Tänk på att aldrig skicka känsliga uppgifter med e-post. Sekretess kan inte garanteras. Använd i stället e-tjänsterna som du finner på www.1177.se.