Akut- och intensivvård (Piva)

Välkommen till Piva på Hallands sjukhus Varberg!

Piva står för Psykiatrisk intensivvård och akutmottagning. Här finns också ett ambulansintag. 

Akutmottagning

Här tar vi emot dem som behöver akut psykiatrisk vård eller telefonrådgivning. 

Intensivvård

På enheten finns åtta vårdplatser. Här vårdas patienter med olika psykiatriska diagnoser och som behöver psyiatrisk intensivvård. Då det är en intensivvårdsavdelning är målet att varje patient vårdas här cirka 2,5 dygn.

Patient, läkare och omvårdnadspersonal planerar vårdtiden tillsammans. Finns eller önskas kontakt med öppenvård är de med i denna planering. Vårt omvårdnadsarbete bedrivs enligt arbetsmodellen "patientnärmre vård" ett arbetssätt som karaktäriseras av att både patienter och personal delas in i grupper, vilket ger mer tid för varje enskild patient.

Yrkeskategorierna är läkare, sjuksköterska, undersköterska, skötare och läkarsekreterare. Kurator och psykolog finns att tillgå på kliniken. Avdelningen har ca 35 anställda.