Dietistmottagningen Hallands sjukhus Varberg

Dietister ger näring åt livet!

Dietisten kan med sina specifika kunskaper om matens betydelse för hälsa och sjukdom ge kostbehandling vid;

Diabetes
Födoämnesallergi/-intolerans
Undernäring
Övervikt
Hjärt-kärlsjukdom
Ämnesomsättningssjukdomar
Njursvikt
Leversjukdomar
Cancer
Mag- och tarmsjukdomar
Förebyggande hälsovård
Neurologiska sjukdomar

Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att förebygga sjukdom och återvinna hälsa. Alla såväl friska som sjuka har rätt att få en näringstillförsel som är anpassad till behovet. Genom sin speciella kompetens om mat och näring fyller dietister en viktig funktion för att få människor att må bättre.

Kostens betydelse för att förebygga sjukdomar är väl känd. Många gånger kan mat vara den enda behandlingen av sjukdomar. Men framförallt är maten ett viktigt komplement till medicinsk behandling, särskilt om patienten är undernärd.

Avdelningschef för dietistmottagningen Hallands sjukhus är Kristina Privér.