Kuratorsmottagningen Hertig Knut

Kuratorn har en psykosocial kompetens, vilket innebär att hon ser hela människans funktion i förhållande till livssituation och livsmiljö. Halmstad med Nissan en höstdag.

Här kan du får hjälp med

  • information, rådgivning/handledning
  • utredning och bedömning
  • stöd och KBT-terapi

Till kuratorn kommer du via remiss från din läkare eller ring vårt psykosociala team och beställ tid på tfn: 035-13 45 24.

 

Vår kurator heter Marie Andersson.

Ett besök kostar 100:-.
Uteblivet besök debiteras.