Syncentralen

Vi ser dina möjligheter

Syncentralen har som uppgift att genom hab/rehabilitering hjälpa dig med synnedsättning till bästa möjliga livssituation. Det handlar om information och rådgivning, både för dig och dina anhöriga, om hur du bäst klarar det dagliga livet. Det kan vara allt från anpassad belysning eller andra hjälpmedel, till stöd i att hantera din nya situation och att få information om vilka rättigheter du har.
Syncentralen vänder sig till personer i alla åldrar med synnedsättning. Syncentralen är en länsövergripande verksamhet som arbetar med utgångspunkt från Halmstad och Kungsbacka.

För att komma till oss behöver du en remiss från ögonläkaren.

Du når oss på telefontid

Tel 010-476 19 19, mån-fre kl. 8.30–9.30 

Halmstad

Entre Hallandssjukhus Halmstad

Fotograf: Magnus Andersson

Här finns vi

Kungsbacka

Ingång 8 i byggnaden vid stora parkeringen snett bakom apoteket.

Här finns vi