Syncentralen

Vi ser dina möjligheter

Syncentralen har som uppgift att genom hab/rehabilitering hjälpa dig med synnedsättning till bästa möjliga livssituation. Det handlar om information och rådgivning, både för dig och dina anhöriga, om hur du bäst klarar det dagliga livet. Det kan vara allt från anpassad belysning eller andra hjälpmedel, till stöd i att hantera din nya situation och att få information om vilka rättigheter du har.
Syncentralen vänder sig till personer i alla åldrar med synnedsättning. Syncentralen är en länsövergripande verksamhet som arbetar med utgångspunkt från Halmstad och Kungsbacka.

Nu kan du boka tid, omboka tid och avboka tid direkt via nätet               

I vår bokningskalender ser du lediga tider och kan sköta mycket av din tidsbokning själv via nätet.

Du kan:

  • Boka tid direkt
  • Omboka tid och välj en tid som passar dig
  • Avboka tid när du inte behöver komma
  • Se din bokade tid

Logga in på www.1177.se och leta upp Syncentralen för att utföra dina ärenden.

För att komma till oss behöver du en remiss från ögonläkaren.

Om du inte har internet kan du kontakta oss via telefon på fölande tider:

Tel 010-476 19 19, mån-fre kl. 8.30–9.30 

Halmstad

Entre Hallandssjukhus Halmstad

Fotograf: Magnus Andersson

Här finns vi

Kungsbacka

Ingång 8 i byggnaden vid stora parkeringen snett bakom apoteket.

Här finns vi