"Hur går det för Halland" - strategiskt forum 2017

Tillsammans.  Det var ett ord som ständigt upprepades när Region Halland anordnade konferensen ”Hur går det för Halland?”

Outi Kuittinen, Demos Helsinki

Outi Kuittinen från Demos Helsinki pratade om globala megatrender och hur de påverkar regional planering. Hon menade att i en allt mer komplex och oförutsägbar värld måste offentliga organisationer experimentera mer, tillsammans med många olika aktörer. Övergripande mål och långsiktiga strategier behöver kombineras med ett ständigt experimenterande, så att vi tar små steg framåt hela tiden. 

Tomas Ekberg, chefsanalytiker på Västra Götalandsregionen pratade om ”Megaregion Western Scandinavia” utifrån OECD:s regionala studie om Västsverige som Halland deltar i. Tomas berättade om de möjligheter och utmaningar som lyfts fram i analysen som presenteras i sin helhet under våren 2018. Hans recept var att Halland måste vara med i ett sammanhang för att hänga med även i framtiden.

Vad händer när globala megatrender träffar Halland? Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör i Region Halland, vill se en förflyttning på det lokala planet från "vi bestämmer" till medskapande där vi tillsammans delar makt – och ansvar.  

Bi Puranen, World Values Survey

Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey, talade om migrationens möjligheter och demokratins utmaningar i Sverige - ett land som är både "lagom" och värderingsmässigt väldigt extremt. Vi tar lätt våra grundvärderingar när det gäller t ex tradition, sekularisering och självförverkligande för givna, men vad händer i mötet med människor som har helt andra grundvärderingar?

Mustafa Panshiri, polis som idag arbetar med att möta ensamkommande barn och ungdomar och att föreläsa om integrationsfrågor, menar att för att lyckas med integrationen måste vi bli bättre på att förtydliga vad det innebär att leva i ett sekulärt och demokratiskt samhälle som Sverige.

Dessutom presenterade Jan Malmgren, Samhällsutvecklingsdirektör i Varberg och
Mattias Rossköld, Samhällsbyggnadschef i Halmstad, hur Varberg och Halmstad arbetar med stadsutveckling, och gav exempel på pågående stadsutvecklingsprojekt.