Information om arrangemanget

Den hälsosamma resan - fetma och övervikt hos skolbarn, betydelsen av att mäta och väga.

Illustration

Föreläsare

Prof. Jovanna Dahlgren och Dr Josefine Roswall

Program

13.30 – 13.45
Introduktion av moderator Lovisa Sjögren.
Lovisa är disputerad barnläkare inom diabetes och brinner för hälsosamt liv.

13.45 – 14.45
Fetma och övervikt av verksamhetschef Josefine Roswall.
Josefine är chef för Barnkliniken i Halland och har disputerad på hur tillväxt, tillväxt-, hormon och tarmbakteriermönster påverkar vår hälsa. Josefine är involverad i hur forskningsfynd implementeras i sjukvården av barndiabetes och barnfetma i Hall

14.45 – Fika

15.00-16.00
Om konsten att växa upp hälsosamt – friskfaktorer av Prof Jovanna Dahlgren Jovanna disputerade om fostrets påverkan av miljöfaktorer och stress. Hon har sedan dess bedrivit två stora populationsbaserade studier där barn följts från födelsen till skolåldern med avseende på risk och friskfaktorer för ett hälsosamt liv. Jovanna är akademisk chef för forskning och utbildning vid Barnkliniken i Göteborg, och ansvarig för regionala obesitascentrat för barn vid Västra Götalandsregionen.

Vi hoppas på mycket diskussioner, en hel del skratt och kluriga frågor.

Varmt välkomna!
Gerd Almquist-Tangen med.dr, Hälso- och sjukvårds strateg, Region Halland