Information om arrangemanget

Utveckling och innovation inom jord, skog och vatten är grunden för projektet Arena grön tillväxt. Men vad har hänt och vad är på gång? Kom och ta del av goda exempel på innovationer inom främst bioenergi, livsmedel och träförädling. Dagen består av både utställning och seminarier. Vi gör en del tillbakablickar men fokuserar främst på framtiden!

Utveckling och innovation inom jord, skog och vatten är grunden för detta projekt, som har pågått sedan 2015. Men framtiden är alltid viktigast och det vi tar fokus på denna dag. Därför kommer vi att sätta lampan på hur vi tänker att innovation inom gröna branscher kan stärkas genom en utvecklad modell där företag får långsiktigt stöd i sin innovations- och affärsutvecklingsresa. Här är det fokus på diskussion och reflektion.

Bakom dagen och projektet står Högskolan i Halmstad, Hushållningssällskapet Halland, EMC - Energi- och MiljöCentrum och Region Halland.

http://www.arenagrontillvaxt.se

Hålltider:
09:00-10:00 registrering, fika och minimässa
10:00 hälsar moderator välkommen
15:00 - 16:00 Fika och mingel - slut