Information om arrangemanget

Nu startar arbetet med att ta fram ett nytt handlingsprogram för den halländska livsmedelskedjan. Vi behöver din medverkan och ditt engagemang för skapa en bred dialog för att utforma ett program som skapar bästa möjliga förutsättningar till framgång för företag och andra livsmedelsengagerade parter i Halland.

händer fyllda med vete

Ambitionen är att vi tillsammans tar fram en målbild, prioriterar viktiga arbetsområden och skapar en handlingsplan. Längs resan får du möjlighet att utbyta kunskaper, erfarenheter och få inspiration av dina branschkollegor. Processen består av fyra träffar och inleds den 31 augusti (se övriga datum nedan).

31 augusti 2016, Uppstart

Dagen inleds med inspiration och inspel från några framgångsrika företag och vi arbetar sedan vidare med målbild och arbetsteman.

Ta chansen att berätta om era behov så att handlingsprogrammet kan bli ett viktigt verktyg i er verksamhet.

Utvecklingsprocessen kommer att ledas av Helena Kurki. Helena har en gedigen näringslivserfarenhet bl.a. med många års verksamhet inom livsmedelsbranschen och en bred erfarenhet av att leda sektorsövergripande utvecklingsarbete.

Helenas uppgift blir att leda och guida deltagarna genom processen med målfokus och stringens i kombination med flexibilitet och lyhördhet för det oväntade.

Tid:

09:00-15:00.

Plats:

Falkenberg Strandbad.

Övriga möten

13 oktober 2016, Dialogmöte 1

Vi fördjupar oss i de teman som identifierats under uppstarten.

17 november 2016, Dialogmöte 2

Fortsatt arbete med teman och utökad dialog.

26 januari 2017, Uppsamling och handslag

Vi enas om ett handlingsprogram för livsmedel i Halland.

Du är varmt välkommen att delta. Vi ses!