Information om arrangemanget

Varmt välkommen till en eftermiddag då vi tar ett stort steg framåt och fortsätter vårt samarbete. Syftet med dagen är att vi genom ett rådslag bildar Kattegatts kustvattenråd!

Kustlandskap

Ett detaljerat program kommer längre fram tillsammans med organisationsförslaget för Kattegatts kustvattenråd. Det kommer att finnas möjlighet att lämna synpunkter på organisationsförslaget.

Medverkande:

Landshövding Lena Sommestad, styrgruppen för projektet Kustvattenråd Halland och Båstad samt projektledaren Anne Udd

Läs gärna mer om projektet Kustvattenråd Halland och Båstad på Region Hallands hemsida www.regionhalland.se/kustvattenrad

eller på Facebook

www.facebook.com/kustvattenrad

Projektet Kustvattenråd Halland och Båstad har initierats av kustkommunerna i Halland samt Båstads kommun. Syftet med projektet är att ett kustvattenråd bildas. Projektet har fokuserat på att analysera omvärlden och aktuella intressenter. Under hösten 2014 arrangerades ett uppstartsmöte. Utifrån erfarenheterna som hittills insamlats tas nu ett organisationsförslag fram. Förslaget kommer att skickas ut för synpunkter inför mötet den 29 april.

Bekräftelse skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag.