Information om arrangemanget

God palliativ vård ska erbjudas alla patienter med icke botbar dödlig sjukdom. Vården ska kännetecknas av en helhetssyn på människan samt en strävan att stödja individen så att hen kan leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut.

Kursen avser att ge undersköterskor, verksamma i såväl regionen som i kommunerna, en ökad kunskap i palliativ fas. Som bas för utbildningen finns Nationellt vårdprogram för Palliativ vård.

Förkunskap

Länk till Nationellt Vårdprogram för Palliativ vård >>

Syfte

Kursens syfte är att ge en god och jämlik vård till patienter och närstående i Halland och att du i din roll som undersköterska ska få kunskap, förståelse och bli tryggare i din yrkesroll.

Mål

Kursen har inriktning mot allmän palliativ vård och berör:

  • Synsätt och begrepp i palliativ vård.
  • Organisation av den palliativa vården i Halland.
  • Analys av symtom.
  • Undersköterskans roll vid symtomlindring.
  • Livets sista tid.

Kostnadsfri, men anmälan krävs. Bekräftelse mejlas ut efter sista anmälningsdag. Om du inte har fått bekräftelse en vecka före kursstart, kontakta utbildningsocheventservice@regionhalland.se. Ge gärna platsen till en kollega om du får förhinder. Avanmälan, eller information om överlåtelse av plats, görs via e-post till utbildningsocheventservice@regionhalland.se