Information om arrangemanget

Regional hiv/STI-konferens 2016

Kunskapscenter Adlon inbjuder till en kostnadsfri regional hiv/STI-konferens på Örebro Slott, den 9-10 november 2016. Konferensen genomförs i samverkan med Folkhälsomyndigheten och har fokus på hur vi kan nå riskutsatta grupper inom hiv/STI. Under konferensen kommer du att få ta del av flera goda exempel på hur olika målgrupper kan nås och hur vi med hjälp av kommunikation kan lyckas med vårt arbete.