Information om arrangemanget

Riskbruk, missbruk och beroende – baskurs

Baskursen är en fortbildning som ges kontinuerligt i samverkan mellan Hallands kommuner och Region Halland. Alla som i sin yrkesutövning möter personer med riskbruk, missbruk eller beroende bör ha gått denna utbildning.

 Första dagen ägnas huvudsakligen åt nationella riktlinjer med föreläsare som Claudia Fahlke, Anette Skårner och Kristina Berglund från CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende). Ämnen som berörs är bland annat evidensbaserade metoder, bio-psyko-sociala faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling, somatiska komplikationer, bemötande, motivation och förändring, screening och utredning av alkohol- och drogproblem och samsjuklighet.

 Andra dagen fokuserar vi på Halland och den beroendevårdkedja som är under uppbyggnad med föreläsare från länet.