Information om arrangemanget

Välkommen till konferensen som ger inspirerande kunskap och är en utvecklande mötesplats för personal inom grundsär- och gymnasiesärskolan.

Programinnehåll

Gun-Marie Strid - Aktivit lärande - pedagogik och bemötande

Jack Lukkerz - Sexualitet och bemötandefrågor i relation till intellektuella funktionsnedsättningar.

Denho Özmen - Hur kan skolan möta nyanlända och flerspråkiga elever med funktionsnedsättningar?

Gillis Herlitz - Kommunikation på arbetsplatsen.

Olle Andrén - Nätkärlek-Näthat, om att använda sociala medier för elever i särskolan.

Annelie Arnesson och Jessica Eriksson - Digitala verktyg ökar elevens delaktighet

Annica Gustafson och Monica Boje, Sjöarpsskolan - Vägen från skola till arbete

Se bifogad inbjudan för mer information