Information om arrangemanget

Vård- och stödsamordning - Kännedomsutbildning

Under 2016 startar den fleråriga utbildningssatsningen Vård- och stödsamordning för 300 medarbetare inom psykiatrin i Region Halland och socialtjänsten i de halländska kommunerna. Det är den största utbildningssatsningen som gjorts i Halland för denna personalgrupp. Personalen kommer att ges en gemensam kunskapsbas för deras samverkan kring vård och stöd till personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Syftet är även att verksamheterna ska arbeta med integrerad psykiatri. Satsningen är en del i regeringens nationella PRIO-satsning inom psykiatriområdet.

Medverkande:
Jane Björkman Holmström leg. sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatri, magister i omvårdnad samt fil. kand. i vårdpedagogik, Högskolan i Kristianstad.

Marica Nilsson Granlund, processtöd PRIO och integrerade arbetsformer, Region Halland.

Representant från Taktisk grupp Psykiatri.

Tillfället är kostnadsfritt och fika ingår.

Välkommen hälsar Taktisk grupp Psykiatri